Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 maj

Gräsogräs på Lovisero

Renkavle är ett gissel och tyvärr finns det en del på Lovisero. Göran bekämpar renkavlen i alla grödor för att hålla den i schack. Om vädret tillåter planerar Göran att köra 1,5 liter/ha Focus Ultra imorgon mot framförallt renkavle, men även kvickrot. En engångsbehandling ska räcka mot renkavlen.

Lovisero 20150527
Lovisero, den 27 maj