Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 maj

Nu tar betorna fart

Det är bra fart i betorna på Lovisero. Bilderna visar läget tisdagen den 12 maj för de tre sådderna utförda den 13 mars, den 26 mars och den 8 april.

Lov 12 mag sådd 13 mars
Beta sådd den 13 mars.

DSC_3353 Lov sådd 26 mars  12 maj
Beta sådd den 26 mars.

DSC_3358 Lov sådd 8 april 12 maj
Beta sådd den 8 april.

Under groningen är tillväxten direkt kopplad till temperaturen. Så längre det inte är alltför vått i marken så ligger temperaturen i marken på frödjupet mycket nära lufttemperaturen. Man räknar med att betan börjar växa då temperaturen är över +3 grader C. Begreppet daggrader får man genom att utgå från dygnsmedeltemperaturen, minska den med tre och sedan lägga samman siffran från varje dygn. Det krävs 40-60 daggrader för att få upp de första betorna och runt 80 daggrader för att närma sig full uppkomst.

Med vår nya väderstation på platsen kan vi snabbt få fram vad som hänt i temperaturväg från sådd fram tills nu.

Läget är då följande:  Tiden från den riktigt tidiga sådden den 13 mars fram till den fortsatt tidiga sådden den 26 mars gav 20 daggrader. Från andra sådden fram till den 8 april då 5T ytan och huvuddelen av fältet såddes fick vi ytterligare 25 daggrader. Under den dryga månaden från den 8 april – 11 maj fylldes det på med 169 daggrader.

Som bilderna visar gör de extra daggraderna skillnad även om den kanske inte är jättestor.

Hur är då läget jämfört med rekordåret 2014. Ja, döm själv av bilden från Hviderup den 15 maj 2014:

HVI 140515 4