Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 maj

På besök i Danmark, del 1

I tisdags var de svenska 5T-odlarna på besök hos tre av de danska 5T-gårdarna. Det blev en heldag med intressanta diskussioner och förhoppningsvis lite nya perspektiv!

Nygaard_20150526_3
Hela truppen samlad i Carstens betfält.

Första besöket var på Nygaard hos Carsten Stolze på södra Själland. Carsten började med att berätta om gården innan vi tog en tur i maskinhallen och därefter åkte ut till betfältet. I år odlas 23 hektar betor som såddes den 17 mars (tidigast av alla 5T-gårdarna) med 23 cm fröavstånd och 50 cm radavstånd. Plantantalet uppgår till 72 000 plantor per hektar vilket motsvarar 84 % uppkomst och antalet pellar (små plantor med 4-6 örtblad mindre än genomsnittsbetan) beräknas till drygt 6 %.

Nygaard_20150526_2
Betorna har kommit långt på Nygaard, denna beta mätte 25 cm mellan bladspetsarna.  

Vad gäller plantantalet är det lite färre plantor än man kan önska men å andra sidan så är betorna sådda tidigt och har kommit långt i utvecklingen. Det ska tilläggas att betfröet som användes i år blev över från ifjol, vilket kan ha påverkat uppkomsten negativt trots att grobarhetstest gjorts. Carsten kommenterade att han hädanefter kommer så med 21 cm fröavstånd.

 

 

 

Nygaard_20150526_4
Breda sprutspår

Nygaard tillämpar plöjningsfri odling i alla grödor utom sockerbetor. Det har testats även i betor men resultatet var inte tillfredställande. Carsten har sedan många år ett stort intresse för amerikanskt lantbruk och maskiner. Utöver många resor till USA har han importerat ett flertal (gröna)maskiner, både till sig själv och andra.

I samband med sådd myllades flytande gödning, vilket är något som man gör i alla grödor. Första örtogräsbehandlingen gjordes innan uppkomst med Centium (produkten heter Command i Danmark) och därefter två, med svenska mått, ”vanliga” behandlingar. Centium har fortfarande goda effekter på nygrodda ogräs, framförallt åkerbinda. Carsten har en 36 m spruta och tillämpar körspår i betorna, det vill säga han stänger av en rad på såmaskinen till vardera däck att köra i. Detta för att slippa byta till radodlingshjul.

 

Nygaard_20150526_1
Det ska vara röda maskiner även i Danmark!

Under dagen hann vi även med ett besök hos Hans Henrik Jul Petersen på Asserstrup. Mer om det i nästa inlägg.