Tillsammans till
20 ton 2020

Pugerupgaard

Pugerup gård ligger på södra Lolland nära Rødby och Henrik övertog gården av sina föräldrar den 1 januari 2010. Den brukade arealen uppgår till 270 hektar och växtföljden består av korn, vete, hybrid vårraps, hybridråg, rödsvingel och normalt cirka 60 hektar betor.

Växtodlingen sköts tillsammans med en fast anställd. Man har ingen egen betupptagare utan en självgående upptagare av märket Holmer lejs in, dock levererar man sina betor själv till sockerbruket i Nakskov.

Henrik ser bland annat fram emot att få siffror på hur bra de är på att ta upp betorna och få en bild av hur stort skördespillet är. Jorden har en relativt hög andel ler och det krävs förhållandevis hård rensning för att uppnå en godtagbar renhet.

5T Projekt Gårdar

Namn: Henrik Hansen
Betodlare sedan: 2010
Areal betor 2015: 32
Total brukad areal: 270
Sorter 2015: Danicia, Louisa och Pasteur
Högsta skörd senaste 5 åren:

97,1 ton/ha i rotskörd och 16,42 ton/ha i sockerskörd