Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 Jun

Effekt af fosfor

På Poul Billes 5T-ejendom på Østlolland ses tydelig effekt af ekstra tilført fosfor.

I Poul Billes roemark er der til 2015 målt relativt lave fosfortal. Analyserne viser fosfortal mellem 1,7 til 2,4.

På grund af markens lave fosforindhold har vi lavet undersøgelser med effekt af tilførsel af ekstra fosfor. Samtidig med såning er der tilført ekstra 10 kg fosfor i sårillen.

På nedenstående billeder ses tydelig synlig positive effekt af den ekstra tilførsel af fosfor.

PB1_IMG_9031
De 12  “mørke” rækker til venstre er tilført ekstra fosfor.

PB2_IMG_9040
Såbedet med ekstra fosfor ses også tydeligt på afstand.