Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

22 jun

Effekt av fosfor

På Poul Billes 5T-gård på östra Lolland ses tydliga effekter av extra tillfört fosfor.

Med danska mått uppmättes ett relativt lågt fosforinnehåll i marken inför 2015-års betgröda på Eskemose gård. Analyserna visar på ett fosfortal på cirka 11,5 i P-AL tal (vilket vi i Sverige anser vara en bra fosforstatus).

På grund av markens låga fosforinnehåll testade man att tillföra extra fosfor i flytande form för att undersöka om det kan ha en positiv effekt, detta har med framgång testats i Finland tidigare. I samband med sådd tillfördes därför 10 kg extra flytande fosfor i såfåran.

Hela fältet har tillförts 28 kg fosfor per hektar. Innan harvning bredspriddes 22 kg fosfor som en ren PK produkt och vid sådd radmyllades NP 18-1 vilket gav 6 kg fosfor. Den totala fosforgivan är alltså 38 kg på de delar av fältet som tillförts extra fosfor.

På följande bilder ses tydligt synliga positiva effekter av extra tillförsel av fosfor.

PB1_IMG_9031
I de 12 ”mörka” raderna till vänster har extra fosfor tillförs.  

PB2_IMG_9040
Raderna med extra fosfor är också tydliga på avstånd.

I Sverige finns motsvarande försök på bland annat Hviderup och Lovisero men det går inte att se några synliga effekter i dagsläget.