Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 jun

Henrik Hansen, ny 5T-gård i Danmark

Ytterligare en gård har kommit med i 5T-projektet från och med 2015. Det är Pugerups gård som ligger på södra Lolland, strax utanför Rödby. Gården drivs av Henrik Hansen som övertog gården från sina föräldrar den 1 januari 2010.

Den brukade arealen uppgår till 270 hektar och växtföljden består av korn, vete, hybrid vårraps, hybridråg, rödsvingel och normalt cirka 60 hektar betor.

Växtodlingen sköts tillsammans med en fast anställd. Man har ingen egen betupptagare utan en självgående upptagare av märket Holmer lejs in, dock levererar man sina betor själv till sockerbruket i Nakskov.

Som deltagare i 5T-projektet ser Henrik bland annat fram emot att få siffror på hur bra de är på att ta upp betorna och få en bild av hur stort skördespillet är. Jorden har en relativt hög andel ler och det krävs förhållandevis hård rensning för att uppnå en godtagbar renhet.

HH_IMG_8952
På besök i Henriks betfält den 27 maj 2015.

Fakta:

Henrik Hansen: 31 år
Sorter 2015: Danicia, Louisa och Pasteur
Sockerbetsareal 2015: 32 ha
Högsta skörd senaste 5 åren: 97,1 ton/ha i rotskörd och 16,42 ton/ha i sockerskörd
Femårsgenomsnitt: 82,8 ton/ha i rotskörd och 14,63 ton/ha i sockerskörd