Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

04 jun

På besök i Danmark, del 2

Efter besöket hos Carsten Stolze körde vi söderut till Lolland och Hans Henrik Jul Petersen på Asserstrup.

20150526 Asserstrup_1
Hans Henrik (till vänster i bild) berättar om ogrässtrategier i betorna.

Längst ut på västra Lolland, drygt 8 km från sockerbruket i Nakskov ligger Asserstrup som Hans Henrik förvärvade 2005. Gården omfattar 200 hektar åkermark men totalt brukas 280 hektar, de 80 hektaren ligger på östra Lolland på Hans Henriks ursprungliga gård. I år odlas bara 40 hektar betor men sockerkvoten uppgår till 650 ton socker.

Det har odlats betor på gården i över 100 år samtidigt som man förr tog emot slamjord från bruket som tyvärr också innehöll betcystnematoder. Detta gör att en stor del av gårdens arealer är infekterad med betcystnematoder och enbart nematodtoleranta sorter kan odlas. Avkastningen kan man dock inte klaga på, ifjol var sockerskörden 18,3 ton per hektar den 15 november (FY-skörd).

 

20150526_Asserstrup_3
Jämt bestånd och fina ogräseffekter, bild tagen den 26 maj, 2015.

I höstas etablerades vitsenap som mellangröda och 5 ton/ha sockerbrukskalk plöjdes ner. Hans Henrik lägger stor vikt vid att plöjningen skall bli bra och fältet plöjdes under goda betingelser med plogen inställd på 16”.

Vårbruket startar, som på många andra gårdar i Danmark, med att man ”fäller jorden”, det vill säga man gör en grov harvning för att jämna till ojämnheter och slå sönder tiltorna varpå jorden får ligga till sig innan den egentliga såbäddsharvningen startar. Hans Henrik harvar alltid vändtegen sist för att minimera antalet körningar där. Ammoniak myllas på 12-15 cm djup och Hans Henrik understryker att det är viktigt att lägga gödningen tillräckligt djupt.

 

20150526_Asserstrup_4
Hans Henrik föredrar också svenska maskiner för jordbearbetning!

Betorna såddes den 25 och 26 mars med en Unicorn. Stora nederbördsmängder ledde till igenslamning och Hans Henrik valde att välta hela betarealen. Utlagda nollrutor visar att uppkomsten blev betydligt bättre där man vältade. Vid tillfället vi var där hade tre örtogräsbehandlingar och en gräsogräsbehandling gjorts. En fjärde bekämpning var inplanerad. Betorna tas upp med en lejd Ropa Tiger samt en egen Thyregodupptagare.

 

20150526_Asserstrup_2
Gården har anor från 1300-talet och har precis genomgått en stor renovering. Här finns en vallgrav, 10 ha park och rester av en försvarsanläggning.