Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 jun

Skörderesultat juni

Under förra veckan skördades våra AY-juniparceller i alla 5T-fälten (AY=achievable yield). Man kan konstatera att vi har en klart senare utveckling jämfört med 2014. Alla gårdar utom en har lägre rotskörd i år jämfört med juniskörden ifjol. Carsten Stolze på Själland ligger högre än ifjol vilket beror på att han i år sådde mycket tidigare, 2014 sådde han sist av 5T-gårdarna och i år var han först.

Rotskörd juni 2015
Den genomsnittliga rotskörden på de svenska gårdarna är 2,6 ton/ha jämfört med 7,3 ton ifjol. Motsvarande siffror för de danska gårdarna är 4,9 ton i år jämfört med 7,6 ton 2014. Jämfört med ifjol så har vi alltså så här långt tappat cirka 4,5 ton i Sverige och cirka 2,5 ton i Danmark.

Siffror på blastskörd får vi återkomma till när analyserna av ts-halt är klara. Väderförhållandena har varit skiftande under veckan som gick och på vissa fält var blasten mer våt än på andra. Då betorna vägs i fält nu i juni kan regn i samband med skörden också ge lite mer eller mindre rena betor. Den bästa jämförelsen fälten emellan får vi därför först då vi har ts-halter och kan räkna ut ts-skördar per hektar.

En del andra uppgifter har också samlats in under våren. Siffror på plantantal, fröavstånd med mera för alla gårdar publiceras längre fram.

Kommer du till Borgeby fältdagar i morgon eller på torsdag är du välkommen till Nordic Sugars monter, S121 i stortältet (samma plats som tidigare år)!