Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

16 jun

Välbesökt sommarmöte på Lovisero

Den 8 och 9 juni hölls vårt årliga sommarmöte som för andra året i rad arrangerades tillsammans med NBR. Den här gången var vi hos Göran Olsson på 5T-gården Lovisero utanför Södra Åby på Söderslätt.

Se Lantbruksnytts rapportering från mötet:

Det var mycket bra uppslutning, totalt var det cirka 500 betodlare, rådgivare och säljare som besökte något av de tre mötena. Med strålande sol och vindstilla får man säga att vi verkligen hade vädergudarna med oss!

Lovisero - 65
Representanter från Edenhall/Ropa, Grimme, Holmer och Väderstad var på plats för att berätta om senaste nytt.

Mötet började med en inomhusdel i tält. Jonas Hildingh, Marknadschef Sverige för industrikunder gav en uppskattad presentation om rådande marknadssituation och hur företaget tror att marknaden kommer att utvecklas de närmsta åren.

Budskapet att ta med sig hem är att vi har en mycket stark position på marknaden och att våra kunder idag efterfrågar svenskt socker. Väldsmarknadspriset på socker kommer med säkerhet att stiga på grund av en ökad konsumtion samtidigt som den globala sockerindustrin inte gör nödvändiga investeringar för att möta en stigande efterfrågan.

Lovisero - 28
Jonas Hildingh berättar om lagersituationen i EU för några år sedan.

 

Lovisero - 59
Försöksfältet innan gästerna anlänt – många försök innebär många skyltar.

Försöket ”Enkelt eller allt” gav upphov till mycket diskussion. Med ett lägre betpris kan det vara lockande att sänka kostnaderna och därför jämförs ett led med lägre insatser med ett led enligt ”best practice”. I lågkostnadsledet har N-27 bredspridits och två ogräsbehandlingar med höga doser gjorts. I det andra ledet har Probeta radmyllats, fyra ogräsbehandlingar gjorts och två bladsvampsbehandlingar kommer att göras. Det är redan stora skillnader mellan leden trots att det bara är radmyllningseffekten som går att se i dagsläget. Vi behöver 10 ton betor mer i skörd och helst lite till för att betala merkostnaden. Det ska bli intressant att följa upp försöket med skördesiffror.

Lovisero - 50
Anders Rydén och Joakim Ekelöf pratar om vad vi kan göra för att främja tillväxten

 

Lovisero - 16
Robert Olsson, NBR berättar om försöken med kemisk ogräsbekämpning.

 

Lovisero - 75
Våra grillmästare från bruket gjorde ett bra jobb som vanligt!  

Stort tack till alla besökare! Även tack till företagsrepresentanter och maskinutställare som medverkade på olika sätt. Slutligen ett stort tack till Göran Olsson för att vi fick lov att vara på Lovisero och för ett gott samarbete.

Klicka här för att se presentationen från inomhusdelen 150608 Sommarmöte Lovisero