Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

31 jul

Läget i fält på Tofta

Idag tog jag och Magnus Rafsten en titt i betfältet på Tofta. Det är i princip rent från ogräs sånär som på enstaka rapsplantor. Lusangrepp och gnagskador är obetydliga. Stocklöparna är redan dragna och antalet var på en helt acceptabel nivå.

20150731_nygård_5

Däremot är fältet relativt ojämt med färgskiftningar och variation i blastmängd/blasthöjd, något som Magnus inte upplevt tidigare. Vad beror det på? Magnus funderar på om det var för blött vid sådd och om det orsakat packningsskador. Det finns dock inga direkta spår på vändtegen, vilket talar emot att det skulle handla om markpackning. Det är också möjligt att variationerna i fältet är radmyllningseffekter, en teori är att gödningen hamnat för grunt i vissa rader.

20150731_nygård_4
Ogräset som syns i bakgrunden är den obehandlade nollrutan

Vi tog upp en av de största betorna vi kunde hitta och en medelstor beta för att jämföra. Som bilden nedan visar är det stor skillnad i blastmängd. Betorna nackades och vägdes för att se om det var lika stor skillnad i rotvikt. Den vänstra betan i bild hade en rotvikt på 982 gram medan den högra vägde 516 gram. Den mindre betan väger alltså bara drygt hälften av den större!

20150731_nygård_7

/Frida