Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

31 aug

Ogräseffekter Valterslund

Ogräsrutorna på Valterslund visar med all tydlighet hur fruktansvärt skördesänkande raps är. Det krävs upprepade behandlingar eftersom det gror nya rapsplantor hela tiden.

Gjorda ogräsbehandlingar 2015:
1) 1:a maj – 1,5 Goltix, 0,6 Betanal Power och 0,5 olja

2) 9:e maj – 1,25 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,15 Ethosat, 0,5 olja

3) 24:e maj – 1,25 Goltix, 0,6 Kemifarm Power, 0,15 Ethosat, 0,5 olja

4) 16:e juni – 25 g Safari

 

Valterslund ogräsrutor
Fyra sprutningar närmast i bild och nollrutan längst bort.

DSC_4017 Valterslund
 0) Nollrutan. Ingen behandling – rapsen tar allt.

DSC_4018 Valterslund
1) Enbart första sprutningen – syns knappt.

DSC_4019 Valterslund
1, 2) Första + andra sprutningen – syns men alldeles för mycket ogräs kvar.

DSC_4020 Valterslund
1, 2, 3) Första, andra och tredje sprutningen – inte tillräckligt.

DSC_4021 Valterslund
4) Fyra behandlingar – och nu är rapsen borta.