Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 aug

Rundtur alla gårdar, del 1

Den 10 och 13 augusti besökte Robert Olsson de danska respektive svenska 5T-gårdarna för att få en uppfattning om läget i fält. Blasthöjd, blastkvalitet, markfukt, ogräsförekomst och rotvikt var några faktorer som undersöktes. Allmänt kan man säga följande:

  • Det var torrare i Danmark, speciellt på Lolland. Mellan den 11-14 augusti kom välbehövliga 10-26 mm på de olika gårdarna.
  • Alla 11 fälten är behandlade mot bladsvampar.
  • Vad gäller stocklöpare fanns en hel del i marssådderna. Alla har dragit stockar en gång med på flera håll krävs en omgång till.
  • Blasthöjden (och därmed mängden) varierar mellan 33 och 55 cm.  På de danska gårdarna är blasten i genomsnitt runt 10 cm lägre än i Sverige men variationen mellan gårdar är lika stor som mellan länder.
  • Medelbetan för samtliga gårdar vägde 706 g. Medelplantantalet på gårdarna var 87 000 vilket motsvarar en rotskörd om 61 ton betor/ha.
  • Medelrotvikten för respektive gård varierar mellan  381 och 955 g.

 

Diagrammet visar rotvikten för fem skördade betor av medelstorlek på respektive 5T-gård. Dessa värden ger enbart en fingervisning om utvecklingen och ger nödvändigtvis inte en rättvis bild då variationen i rotvikt kan vara stor över fältet. Vid en jämförelse mellan gårdar krävs en viktskillnad på drygt 200 gram för att skillnaden ska vara statistiskt säkerställd. Notera också att de danska betorna skördades 3 dagar tidigare än de svenska vilket ger en skev bild. Gård nr 1-5 är de svenska och 6-11 är de danska.

 

Graf betvikter 13 aug

I de kommande inläggen lägger vi ut bilder och kortfattad information från rundturen för några av gårdarna. Vi börjar med Gretelund (som är nr 1 i diagrammet ovan).

Gretelund 20150813_2

Det var relativt torrt i marken den 13 augusti. Väderstationen visar 47 mm regn i juli och till och med den 15 augusti har det bara kommit ytterligare 19 mm. Betorna har vattnats i juli och senast den 13 augusti. Henrik inte helt nöjd med plantantalet men det växer bra. Gretelund är den gård som har mest blast med en genomsnittlig blasthöjd på 55 cm.

Gretelund 20150813_1
Ogräsbekämpningen är godkänd men fältet är inte helt rent, kvarvarande ogräs bör dock inte kosta socker. Stockar drogs första gången i mitten på juli och fältet gicks över en andra gång den 13 aug.  I förra veckan bedömdes att det fanns runt 200 nya stocklöpare per hektar, att notera är att samtliga kommer som sidoskott.

Gretelund 20150813_4
Stocklöpare från sidoskott

Skördade betor vägde i genomsnitt 955 gram och hade utmärkt rotform. Strip tillage konceptet tycks fungera.

Gretelund 20150813_3