Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 aug

Rundtur alla gårdar, del 2

Den 10 och 13 augusti besökte Robert Olsson alla 5T-gårdarna för att få en uppfattning om läget i fält, vilket vi skrev om i förra inlägget. Idag fortsätter vi med Valterslund, Tofta och Hviderup som är gård nr 2, 4 och 5 i diagrammet nedan.

Graf betvikter 13 aug
Diagrammet visar rotvikten för fem skördade betor av medelstorlek på respektive 5T-gård.

Betfältet på Valterslund har ett perfekt plantantal med jämn och grön blast. Ogräseffekterna har varit mycket bra, fältet var helt ogräsfritt den 13 augusti. Inga stocklöpare.

DSC_4007
Valterslund 20150813. Perfekt plantantal. Lätt slokande blad på grund av vattenbrist.

Vattenbrist har definitivt hämmat tillväxten, totalt fick man bara 40 mm i juli månad och 12 mm i första halvan av augusti. Betorna, som såddes den 17 april, vägde i genomsnitt 400 g. Frågan är vad tidigare sådd hade betytt för rotvikten?

DSC_4011
Valterslund 20150813. Fina betor men den senare såtiden  – 17 april – har dragit ner potentialen. Sedan är det en annan sak om det praktiskt var möjligt att så tidigare.

Tofta skriftar fältet i olika gröna nyanser vilket tycks bero på en kombination av strukturskador och myllningseffekter. Hjulspåren från såmaskinen tillhör de ljusare partierna på fältet så trots att fältet såddes relativt sent var det kanske ändå för tidigt?

DSC_3942
Tofta 20150813. Grönt och fint men lite ojämn färg för att Magnus skulle vara helt nöjd (dock svårt att fånga på bild).

Magnus är inte helt nöjd med årets fält och kommenterar att vid tiden för radtäckning växte inte alla betor så bra som de borde. På plussidan är att det i princip inte varit några stocklöpare.

DSC_3934
Tofta 20150813. Rejäl svart mylla som gärna stannade kvar på betan.

En hel del regn några dagar efter sådd slammade igen delar av betfälten på Hviderup, vilket gav Jeppe både oro och bekymmer. Situationen hjälptes av att det kom mer regn när det som bäst behövdes för att hjälpa plantorna upp. Plantantalet är klart godkänt men lite lär luckorna kosta. Tillväxten både ovan och under mark är det dock inget fel på.

DSC_3956
Hviderup 20150813. Ett grönt och fint fält idag, låt vara att plantantalet inte är på topp överallt.

Lågt ogrästryck i kombination med lite is i magen och rätt tajming har gjort att fältet är nästan ogräsfritt efter bara två ogrässprutningar följt av en avslutande radrensning. Med högsta NDVI-värdet (teknik för att mäta mängden bladmassa) och bland de största betorna vad gäller diameter och vikt ser det bra ut.  Nu gäller det bara att också få med sig en vettig sockerhalt.

DSC_3967
Hviderup 20150813. Betorna skäms inte för sig.