Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 aug

Rundtur alla gårdar, del 3

Lovisero har det kommit vatten i tillräcklig mängd hela sommaren. Göran noterar att även lättare fläckar i fältet klarar sig bra vilket inte alltid är fallet. Mycket lite stocklöpare i fältet efter sådden den 8 april.

DSC_4025 Lovisero
Lovisero 20150813. Fint fält, blasthöjd 50 cm

IMG_5841[1]
Robert använder en reflektansmätare för att uppskatta mängden bladmassa. En sådan NDVI-mätning (Normalized Difference Vegetation Index) ger ett samlat mått på plantans marktäckning och dess förmåga att ta upp ljus.  

Blasten är 50 cm hög med ett NDVI-värde på höga 79. Gammaflylarver har ätit 5-10 % av blasten, vilket knappast ska behöva kosta någon skörd. En diameter på 9-10 cm och god rotform gör att Göran ligger i toppskiktet även i år. Relativt kraftiga angrepp av mjöldagg och rost trots bladsvampsbehandling.

DSC_4031 Lovisero
Lovisero 20150813. Små angrepp av fjärilslarver som ökade något under månaden utan att nå några alarmerande nivåer.

Graf betvikter 13 aug
Diagrammet visar rotvikten för fem skördade betor av medelstorlek på respektive 5T-gård. Lovisero är gård nr 3 i diagrammet.