Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 sep

Höstmötet i bilder

150 odlare och andra branschrepresentanter besökte vårt höstmöte på Lovisero den 17 september.

Lovisero 20150917 - 49
Ola Cristiansson, Nordic Sugar och Joakim Ekelöf, NBR berättar om tillväxtsförsöken.

Lovisero 20150917 - mn_ar

Madeleine Nilsson, Hushållningssällskapet pratar om betor som står kvar i marken och ytspill.

Lovisero 20150917 - 30
Anders Rydén, Nordic Sugar pratar om vikten av ett jämt bestånd med samma plantavstånd och växtsätt.

Lovisero 20150917_bo_ao
En titt i sortförsöket med Birger Olsson, Nordic Sugar och Åsa Olsson, NBR. Hitom avspärrningsbandet har Göran sprutat mot bladsvampar. Även om det inte syns på bild så var effekterna tydliga.

Lovisero 20150917 - rost
Kraftiga angrepp av rost och mjöldagg i obehandlade led.

Lovisero 20150917 - ro_ft
Frida Thorstensson, Nordic Sugar presenterar spillverktyget. Med hjälp av spillverktyget kan du relativt enkelt uppskatta mängden rotspetsbrott, ytspill och spill på grund av för hård blastning.  

 

Lovisero 20150917 - 15
Liten skola i spill med Robert Olsson, NBR. Det är bra att ha en uppfattning om en betas vikt när man pratar spill.  Här får åhörarna gissa vikten på betor av olika storlek. Denna beta väger 2,7 kg – de flesta underskattade vikten på stora betor.

Lovisero 20150917_temp
Nytt temperaturspjut på marknaden. Går att köpa via Kornbo Maskin AB.