Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 sep

Inför höstmötet Lovisero

Vid den stora rundan till alla platser den 10-13 augusti, skördades bara fem betor från varje plats och dessa i närheten av en AY-rutorna (parceller där den uppnåbara skörden på fältet- achievable yield – mäts) som bedömdes som representativ för fältet. En sådan undersökning har klart sina brister.

Som en uppföljande undersökning skördade Robert Olsson istället 18 betor på Lovisero den 22 augusti. Tre betor plockades runt var och en av de sex AY-rutorna (som är jämt fördelade över hela fältets längd i två drag). Robert var också noga med att välja en beta utan synliga skador som var omgiven av betor på fröavstånd i alla riktningar.

Man kan tycka att sådana betor borde vara rätt så lika stora och väga rätt så lika. Inte minst på detta fält med utmärkt etablering. Resultatet ser du här på bild. Rotvikten varierade från 475 till 1080 gram. En skillnad på faktor 2,3.

DSC_4083 GO 20150822
18 betor skördade på Lovisero den 22 augusti

I våra AY-rutor här på Lovisero växter 98 000 plantor/ha. Medelvikten på dom skördade betorna blev 746 gram. Om alla är som vår medelbeta betyder det 73,1 ton den 22 augusti. Det kanske är optimistiskt men låt oss säga runt 70 ton/ha för att inte ta i.

DSC_4096 GO 20150822
En beta vägde över kilot. Det var kanske inte den snyggaste…

Kommer du på höstmötet nu på torsdag den 17 september hoppas vi ha någon grov siffra på läget den 15 september. Då ska vi också prata tillväxt framför de 18 olika smårutorna du ser på bilden nedan. De börjar nu se högst olika ut!

DSC_4048 GO 20150822
Våra smårutor där vi provar olika tillväxtförutsättningar. Läget den 19 augusti.