Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

25 sep

Skörderesultat september

Sockerskörd 15 sept 2015

Förra veckan skördades våra AY-parceller för september i alla 5T-fälten (AY=achievable yield). Idag presenteras de svenska resultaten. Motsvarande danska siffror läggs ut på hemsidan nästa vecka.

Samma mönster som vi såg i juni, ser vi även i september. Den genomsnittliga sockerskörden på de svenska gårdarna är 13,2 ton/ha jämfört med 16,2 ton ifjol. Jämfört med ifjol så har vi alltså så här långt tappat 3 ton socker eller 18 % i sockerskörd. Störst skillnad i sockerskörd har Lovisero som tappat 22 % och minst skillnad har Valterslund som tappat 7 % jämfört med ifjol. Det går nog att konstatera att ingen av de svenska gårdarna ligger inom räckhåll för 20 ton/ha i november.

Rotskörd 15 sept 2015

Rotskörden ligger i snitt på 79 ton/ha den 15 september jämfört med 97 ton/ha 2014. Bara Gretelund passerar 80 tons strecket med sina 89 ton/ha. Både Lovisero och Hviderup ligger på 80 ton/ha.

Sockerhalt 15 sept 2015

I medel hade de svenska gårdarna en sockerhalt på 16,8 % den 15 september, motsvarande siffra ifjol var 16,7 %. Värt att notera är att alla gårdarna har bytt sort sedan ifjol. Det är stora skillnader i sockerhalt mellan platser då det skiljer 2,2 procentenheter i sockerhalt mellan platsen med högsta (18,0 %) och lägsta (15,8 %) sockerhalt. Frågan är om det måste vara så stora skillnader?

Högst sockerhalt i år har Magnus Rafsten på Tofta med 18 %, vilket till viss del förklaras av sortval. Magnus har sorten Pascalina medan övriga har Cartoon. I sortförsöken gjorda 2012-2014 har Pascalina 0,4 procentenheter högre sockerhalt jämfört med Cartoon. På Gretelund har bevattning dragit ner sockerhalten. Den stora skillnaden i sockerhalt på Valterslund kan till stor del förklaras av problem med Aphanomyces 2014 vilket drog ner sockerhalten rejält.