Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 okt

Aktuellt med jordprovtagning

I dagarna tas jordprover på nästa års betfält på alla 5T gårdar. De prover som tas är nematodprov (betcystnematod), Aphanomycesprov, jordartsprov och alvprov.

Hösten är bästa årstiden för att ta jordprov. Det är lämpligt att testa för nematoder och Aphanomyces nu för att kunna fatta rätt beslut om sortval inför vinterns betfröbeställning. Utnyttja möjligheten att odla toleranta sorter på fält där det behövs. Fyra av fem 5T odlare valde i år odla en Aphanomycestolerant sort efter att ha uppmärksammat angrepp ifjol. Hushållningssällskapets Odlarservice erbjuder provtagning om du inte själv vill ta prov.

IMG_5910
Magnus Nilsson och Christoffer Larsson från Hushållningssällskapet tog prover på Hviderup förra veckan.

Varje prov bör bestå av ca 40 stick, som tas till plogdjup (ca 20-25 cm). Tas provet med spade blir antalet stick oftast färre jämfört med om provet tas med jordborr. Samla jorden i en plastpåse. För nematodprov ska det samlade provet väga minst 1,5 kg, men det kan gärna väga mer. För Aphanomycesprov behövs 3 liter jord per prov. På jämna fält kan ett prov representera 10-15 hektar. Om fältet varit delat/haft olika växtföljd eller har olika jordtyp bör fler prov tas.

Priset för Aphanomycesprov är 1000 kr per prov och svar fås inom cirka 4 veckor. Märk provet med ditt namn och skiftesbeteckning och skicka till:

Åsa Olsson
NBR
Borgeby slottsväg 11
237 91 Bjärred

 

IMG_5914
Nästa års betfält på Hviderup.