Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 okt

På besök i Tyskland

Förra veckan var danska och svenska 5T-odlare tillsammans med representanter från NBR och Nordic Sugar på en resa i Tyskland. Första stoppet på resan var Uelzen sockerfabrik i norra Tyskland (Örtofta och Uelzen är de två största bruken i koncernen). Här gjordes ett studiebesök i betmottagningen och provtvätten för att lära oss om betleveranser och betalningssystemet i Tyskland.

P1020830
Andreas Windt, Nordzucker tillsammans med besökarna på planlagret i Uelzen.

Vi hade även ett möte där vi gick igenom årets resultat så här långt. Robert Olsson konstaterade att Sverige ligger 18 % under fjolårets skörd, motsvarande siffra för Danmark är 5 %.  Han konstaterade också att sockerhalten är cirka 1 % högre i Danmark. Det är inga större skillnader i blastmängd mellan länderna.

Odlarna fick frågan om vilka faktorer som haft störst inverkan på årets skörd. Vi hade en bra diskussion, bland annat trodde Magnus Rafsten att han fått strukturskador trots att han väntade med sådden medan Carsten Stolze sa att tidig sådd har lett till många fröstockar men skördemässigt ser det lovande ut.

Gero Schlinker på den tyska motsvarigheten till NBR, Arge Nord presenterade organisationen och 20-20-20 projekten i Tyskland. Bland annat pågår försök med plantering av betor, precis som i svenska försök är det svårt att få en fin rotform. Försök med 30 cm radavstånd är ett högintressant område som gett resultat som inte går att negligera. Åren 2012 och 2013 gav försöken i genomsnitt 5 % högre skörd jämfört med 45 cm radavstånd, vilket är traditionellt radavstånd i Tyskland. Förra året gav försöken 12 % högre skörd. Det är inget problem att så betorna, däremot är det en utmaning att ta upp dem eftersom inga upptagare är anpassade till 30 cm radavstånd.

P1020817
Gruppen tittar på ett försök med olika mellangrödor. Vi konstaterade att ska man ha nytta av en mellangröda måste den etableras i tid.

Resan avslutades med ett studiebesök hos lantbrukaren Jens Uffmann som bedriver växtodling på cirka 750 hektar med sockerbetor på 60 hektar. Majs till biogas var en stor gröda på gården då man är delägare i en biogasanläggning som årligen levererar 2,2 MWh. Vi fick möjlighet att besöka både biogasanläggningen och ta en titt på maskinparken på gården. Uffmann ser positivt på framtiden som betodlare och konstaterade att han vill öka sin betareal väsentligt efter 2017.