Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 okt

Varför har Sverige tappat mer än Danmark?

Danskarna tappade drygt 6 % i sockerskörd fram till september jämfört med ifjol medan de svenska gårdarna tappade 18 %. Framförallt beror skillnaden på betydligt lägre sockerhalt i Sverige – det skiljer 1,1 procentenheter i sockerhalt. Vad är det då som gör att Sverige tappat så mycket mer än Danmark? Först och främst är väderdata naturligtvis avgörande. Vi har dock inte sammanställt data för de olika platserna än. Mer om detta senare.

Sockerskörd 15 sept SE_DK

Rotskörd 15 sept SE_DKSockerhalt 15 sept SE_DK

Om vi tittar på såtiden kan vi konstatera att medelsådatum för de svenska gårdarna är 4 april jämfört med 23 mars i Danmark. Ifjol var samma värden 3 april respektive 31 mars. I år var skillnaden alltså betydligt större – 12 dagar mot 3 dagar 2014. Det är inga jätteskillnader vad gäller fröavstånd eller uppkomst. Dock har vi i Sverige nästan 10 000 fler plantor per hektar, 91 000 jämfört med 83 000.

Vad gäller blastskörden i juni så har danskarna mycket mer blast i juni på grund av tidigare sådd. Blastskörden per beta den 15 juni är 60 % lägre i Sverige jämfört med Danmark. I juni råder ingen konkurrens mellan betor så blast per beta är ett bra mått trots att danskarna har färre plantor per hektar. Man kommer inte ifrån att har man sått tidigt och inte lidit för mycket av skorpa eller liknande så har man en större solfångare i juni. I augusti noterade vi att blasten var mycket högre i Sverige jämfört med Danmark. Det är dock inget som säger att det är mindre blast i Danmark bara för att den är lägre. Tittar man på torrsubstansproduktionen per hektar i september så var det faktiskt 10 % mer blast i Danmark.

Det är inga större skillnader i blåtal mellan länderna. Blåtalet är ett mått på mängden kväve som finns tillgängligt i marken, vilket kan vara en förklaring till lägre sockerhalt.

Så mycket kan vi säga genom att titta på sådatum och skörderesultat. Vi får återkomma med väderdata för att få en mer heltäckande bild.