Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 nov

Resultat sortförsök, del 2

Vi har tidigare lagt upp resultat från sortförsöket på Lovisero. I det här inlägget presenteras preliminära skörderesultat för Cartoon och Pascalina KWS på fyra platser (sortförsöket hos Henrik på Gretelund är ännu inte skördat). Resultaten för Cartoon och Orlena KWS kommer i nästkommande inlägg. Observera att skörderesultaten för Pascalina och Orlena inte är jämförbara eftersom de provats med Cartoon i två separata försök på flera platser.

Sortförsök Ca Pa plantantal

Sortförsök Ca Pa sockerskörd.xlsxSortförsök Ca Pa rotskörd

Sortförsök Ca Pa sockerhalt

Det kan noteras att Pascalina upplevs som mer svårblastad än övriga då blasten (toppen) växer längre ner på sidorna på betan. På Hviderup och Valterlund fick sorten blastanmärkning i två prov av fyra.

MB Valterlund

Bra upptagningsförhållanden den 26 oktober. Relativt sen sådd den 17 april men med hög och jämn uppkomst på runt 95 000 plantor/ha. Provningen av alla tre sorterna genomfördes i samma sådrag efter en 24-radig maskin. Cartoon jämfördes med Pascalina i de sex ytterhusen på respektive sida.

Fältet har sett grönt och fint ut hela säsongen men vattenförsörjningen har varit lite på gränsen åt det torra hållet. Inga uppenbara angrepp av Aphanomyces noterades.

Pascalina KWS gav 4% upp på sockerskörden jämfört med Cartoon, det vill säga i nivå med treårsmedel från tidigare sortförsöksresultat.

MR Tofta

Betorna såddes den 11 april och det var bra upptagningsförhållanden den 21 oktober. Plantantalet ligger på runt 90 000 plantor/ha med litet plus för Cartoon både vad gäller plantantal totalt och andelen pellar.

Skördenivån på drygt 70 ton betor/ha var en liten besvikelse för Magnus. Den höga sockerhalten på nivån över 18,5% lyfter dock sockerskörden till över 13 ton socker/ha. Det är i princip ingen skillnad i skörd mellan sorterna.

JM Hviderup

Okej upptagningsförhållanden den 16 oktober. Regnet några dagar innan gjorde det lite klistrigt varför renheten inte var helt på topp. Skördenivån på runt 80 ton/ha var en positiv överraskning enligt Jeppe.

Uppkomsten var inte perfekt för någon av sorterna på grund av kraftigt regn några dagar efter sådd den 24 mars. Cartoon låg på 79 0000 plantor/ha i båda jämförelserna medan Pascalina KWS hade 84 000 plantor/ha. Andelen sent uppkomna plantor låg på samma nivå för alla tre sorterna.

De tre sorterna jämfördes i olika sådrag men man kan ändå konstatera att Cartoon gav samma skörd på båda ytorna 13,7 ton socker/ha med samma sockerhalt 17,7%. Pascalina gav här 7% högre sockerskörd än Cartoon.

Sammantaget en tidig sådd med besvärlig uppkomst och lite trög start. Men därefter har betorna uppenbarligen trivs bra och fått vad de behövde i form av vatten, syre och näring. Grön och frisk blast vid skörd.