Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 nov

Tid för resultat – 5T skörden igång i Danmark

Upptagning med skördeberäkning och spillundersökning är igång på de danska 5T gårdarna.

Måndagen den 9 november gjordes skördeberäkningar hos Hans Henrik Jul Pedersen på Asserstrup på västra Lolland. Det var blött i markytan efter helgens regn men upptagaren såg ändå ut att göra ett bra jobb. Betorna hos Hans Henrik togs upp med en Ropa av en maskinstation.

20151110_HHJP_IMG_9244
Sträckor mäts ut för skördeberäkning och spillundersökning.

20151010_hhjp_IMG_9232
Uttagning av prover för bedömning av blastning, rotspetsbrott och ytskador.

20151110_HHJP_IMG_9256
Harven på försökstrakton används för att hitta avbrutna spetsar och ytspill.

 

20151110_HHJP_IMG_9246
En av sex skörderutor som handskördas och visar fältets uppnåbara skörd (AY-skörd).

Skörderesultat och resultat från spillundersökningarna publiceras inom kort.