Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 dec

Andra året av projektet till ända

I slutet på december träffades alla 5T odlare, representanter från NBR och Nordic Sugar för att diskutera året som gått. Vi gick laget runt och alla odlare berättade om betåret på respektive gård. Vilka var de begränsande faktorerna? Vad är du nöjd med och vad kommer du göra annorlunda till nästa år?

Diagrammet nedan visar AY- och FY-skörd för respektive gård i mitten på november. AY-skörden består av handskördade parceller och illusterar den uppnåbara skörden på fältet med årets förutsättningar medan FY-skörden mäter skörden i praktisk odling (3 sprutdrag upptagna med gårdens egen upptagare). Gapet mellan AY och FY-skörd förklaras av olika faktorer, bland annat skördespill och betalningssystemet. Ytterligare en faktor är att AY-rutorna är lagda på platser i fältet med perfekt plantantal medan FY-skörden motsvarar en större yta med större variation. De gårdar med sämre uppkomst och bestånd har rimligtvis en större skillnad i bestånd mellan AY-rutorna och resten av fältet jämfört med de gårdar med så gott som perfekt plantantal.

FY och AY nov 2015

Henrik Nilsson, Gretelund (1)
Betåret började med sådd av oljerättika förra sommaren. På våren djupluckrades med en Dalbo till 25-30 cm djup över raderna. Det kom regn efter sådden vilket gav ett luckigt bestånd. Fyra ogräsbehandlingar och en radrensning gjordes. Två bladsvampsbehandlingar (första behandling den 3 augusti) gjordes då det fanns en del rost i fältet. Henrik menar att han drog fördel av att det blåste mindre än normalt från öster i våras. Totalt vattnade han 60 mm vid tre tillfällen i juli och augusti månad. Det blev mycket stocklöpare i fältet som gicks över tre gånger. 

Magnus Bengtsson, Valterslund (2)
Betorna såddes relativt sent (17 april), Magnus tyckte det var för blött initialt och sådde därför spannmålen före betorna i år. Våren var sval men det var bra fart i betorna. Vatten var en begränsade faktor i juli trots att betorna aldrig sov – i princip kom det ingen nederbörd från midsommar till början på augusti. Magnus gjorde fyra ogräsbehandlingar och hade mycket bra ogräseffekter. Frågan ställdes om ogräsbehandlingarna kan ha hämmat betorna? Fältet behandlades mot bladsvampar två gånger, framförallt var det högt tryck av rost. På frågan om Magnus hade sått tidigare om han visste allt han vet nu svarar han nej. Med nuvarande gödselstrategi hade det inte gått. Han lägger kycklinggödsel innan sådd och är beroende av maskinstation både för att få ut gödseln och för att så betorna.

Göran Olsson, Lovisero (3)
Dom första betorna såddes redan den 27 mars men Göran tyckte inte det blev riktigt bra och valde att vänta. Huvuddelen av fältet såddes den 8 april och etableringen blev perfekt med 98 000 plantor per hektar och liten andel pellar. ”Jag ångrar inte att jag valde att vänta med sådden då sådden den 8 april hade både bättre plantantal och färre stocklöpare”, säger Göran. Totalt gjordes tre ogräsbehandlingar och två radrensningar då det var mycket målla i fältet. Två bladsvampsbehandlingar gjordes. Göran är nöjd med skörden men tycker att det är lite för stort gap mellan AY och FY skörd.

Magnus Rafsten, Tofta (4)
Betorna såddes lite senare (11 april) på Tofta men den tunga lerjorden var inte bra – det var torrt i ytan men blött nere i. I kombination med en tung såmaskin ledde det till viss packning. Framförallt i körspåren är det tydligt att utvecklingen hämmats med lägre skörd som följd. Uppkomsten blev väldigt bra och det slutliga beståndet uppgick till över 90 000 plantor/ha. Magnus är nöjd med effekterna av dom tre ogräsbehandlingarna. Han är positivt överraskad av skörden som han trodde skulle bli sämre, under sommararen var det tydligt att betorna inte riktigt trivdes. ”Jag vet inte hur jag ska göra med sådd 2016, jag funderar på att köpa en egen maskin”, säger Magnus.

Jeppe Mårtensson, Hviderup (5)
Jeppe hade en besvärlig start på odlingssäsongen med stora regn några dagar efter sådd med igenslamning som följd. Delar av fältet harvades och tack och lov kom det regn efter det. På frågan om han kommer så den 24 mars igen svarar Jeppe resolut ja. ”Jag trodde inte på skörden förrän vi tog upp betorna, jag är väldigt nöjd med årets skörd med tanke på förutsättningarna”. Det räckte med två ogräsbehandlingar, en radrensning och en övergång för dragning av stocklöpare och stora mållor. Det är lågt ogrästryck på Hviderup och Jeppe konstaterar att de hade bra timing vad gäller ogräsbehandlingarna. Två svampbehandlingar gjordes och blasten var grön och fin hela säsongen. Det var mycket dåliga upptagningsförhållanden.

Decembermöte Köpenhamn 2015
Odlarna träffades på Nordic Sugars kontor i Köpenhamn för att gå igenom året.

Carsten Stoltze, Nygaard (6)
Årets betfält har historiskt gett höga betskördar och har lätt och behaglig jord. Carsten sådde först av alla den 17 mars. Plantantalet och uppkomsten var inte tillfredställande med 72 000 plantor per hektar och många pellar. Det kan förklaras av att Carsten inte köpt en enda enhet frö i år utan använde överblivet frö från ifjol (det är inte en strategi som rekommenderas!). ”Det är tredje eller fjärde året jag sprutar med Centium (0,12-0,15 l/ha innan uppkomst). Jag är mycket nöjd med ogräseffekterna och kommer fortsätta med det”, berättar Carsten. Han noterar att han hade högst skörd i juni och bland de högsta skördarna i september. Tyvärr innebar den tidiga sådden rekordmånga stocklöpare (fler än 5000 st/ha) vilket sänkte skörden i november. Skördespillet var större i år jämfört med ifjol på grund av stocklöparna.

Stig Fabricius, Brakilde (7)
Vid uppkomst hade Stig problem med knäpparlarver. Fyra ogräsbehandlingar krävdes för att hantera vildpersiljan som är ett problem på gården. Man fick ingen nederbörd av betydelse i juli/augusti så även här var vatten en begränsande faktor. Stig uppskattar att han hade cirka 5000 stocklöpare/hektar (sort Louisa). Två bladsvampsbehandlingar gjordes. Det var mycket dåliga förhållanden när betorna togs upp med en Grimme, resultatet blev Ok under omständigheterna. Tillväxten mellan september och november låg på 4,9 ton socker/ha och var därmed näst högst av alla gårdar.

Jens-Erik Pedersen, Lolleseje (8)
Jens-Erik testade att så 0,5 cm djupare än vad han brukar men kunde inte se någon direkt skillnad. Han hade också problem med skorpa men valde att inte göra någon åtgärd. ”Jag litar på min erfarenhet, efter alla år som lantbrukare är den antagligen mer värd än vad jag betalt för min utbildning”, säger han. Tre bladsvampsbehandlingar gjordes och betorna togs upp med en tvåradig Thyregod under dåliga förhållanden. Fokus nästa år kommer ligga på att minska spillet som i år låg på 7,6 % (måltal 1,5 %).

Jens-Erik är den odlare som hade högst skörd med 21,2 ton socker per hektar. Han menar att gården som ligger havsnära, inte långt från Danmarks sydligaste punkt har optimala förhållanden för höga betskördar med kalla somrar och höstar med varma dagar och kalla nätter. Jens-Erik hoppas på ännu högre skörd nästa år då frögräs är förfrukt till betorna (årets förfrukt var vete).

Poul Bille, Eskemosegaard (9)
Betorna såddes i slutet på mars (26 mars) och fältet drabbades av skorpa. Fältet vältades för att bryta skorpan vilket också förhindrade musskador. Poul valde att så väldigt grunt med 14 mm frötäckning. Tyvärr blev det många stocklöpare i fältet (sort Louisa). Vatten var helt klart en begränsande faktor, det var väldigt torrt i juli och augusti. Han är väldigt nöjd med att gapet mellan AY (86 ton/ha) och FY skörd (83 ton/ha) endast blev 4 ton/ha. ”Jag hade inte så hög skörd men fick med nästan alla ton till bruket”, kommenterar Poul.

Hans Henrik Juhl Petersen, Asserstrup (10)
Betorna såddes den 27 mars, vilket Hans Henrik tycker var för tidigt med facit i hand. Fyra ogräsbehandlingar krävdes, delvis på grund av problem med renkavle. Normalt vill han ta upp betorna till Mårten men i år var det 14 grader varmt så han valde att vänta. Hans Henrik är nöjd med skörden men funderar kring varför tillväxten mellan september-november inte ligger i topp.

Henrik Hansen, Pugerupgaard (11)
Det var stora rostangrepp i oktober trots tre bladsvampsbehandlingar där den första gjordes den 3 augusti. Såbädden blev inte helt optimal med för lite finjord men Henrik är mycket nöjd med ogräsbehandlingarna. Angående skörderesultaten tycker han det är för stort gap mellan AY- (101 ton/ha) och FY-skörd (89 ton/ha). Skördespillet ligger på 4,1 %, vilket är något över snittet som var drygt 3 % för alla gårdar.

Vi ber att få återkomma med fler resultat från året och önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!