Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

09 dec

AY-skördar november

De första skörderesultaten för november är sammanställda. Nedan presenteras AY-skördarna för alla 11 gårdar (handskördade parceller som mäter den uppnåbara skörden på fältet 2015).

I framförallt Danmark kom våren tidigt – medelsådatum blev 23 mars i Danmark och 4 april i Sverige.  De danska gårdarna sådde mellan 17 mars och 27 mars medan svenskarna sådde mellan 24 mars och 17 april. Marssådderna drabbades av kraftiga regn och igenslamning vilket återspeglas i plantantalet men alla gårdar nådde 80 % uppkomst.

Tabell alla gårdar 20151209

2015-års AY-skördar varierar mellan 15,5 och 21,2 ton per hektar. Alla odlare nådde över 15 ton, nio av elva skördade över 18 ton och en odlare passerade 20 ton. I genomsnitt blev skörden 18,3 ton socker per hektar, vilket innebär ett ton mindre än snittet 2014. Inte alls tokigt med tanke på den kalla våren och uteblivet badväder i somras.

AY skördar 15 nov 2015

Det bästa med 2015 blev helt klart hösten. I medel var tillväxten 4,3 ton socker mellan mitten på september till mitten på november. Högst hösttillväxt hade Hviderup med 5 ton socker per hektar på 60 dagar. Aldrig tidigare har vi haft så stor tillväxt på hösten!

AY sockertillväxt sept_nov 2015