Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 dec

Följ vädret på 5T gårdarna

Du vet väl om att du kan följa vädret på 5T gårdarna? På varje 5T gård finns en väderstation utplacerad som registrerar bland annat temperatur och nederbörd. I högermenyn på startsidan, www.projekt5T.nu, finns sedan en tid länkar till respektive väderstation på de svenska gårdarna.

Gretelund

Valterslund

Lovisero

Tofta

Hviderup

När du klickar på länken till en väderstation kommer du till en översikt som visar vädret för innevarande dygn. För att få en bättre överblick, klicka på Statistik under Välj vy uppe till vänster. Bilden nedan visar förstasidan och vart du ska klicka (se rödmarkering) för få tillgång till data för hela odlingssäsongen.

Väder5T

 

Sidan Statistik visar väderdata för hela året per dygn. Bara en månad visas åt gången och det är vädret för innevarande månad som visas initialt. Klicka på tidigare månader för att få fram väderdata för andra månader (se rödmarkering i bilden nedan). På bilden visas vädret till och med dagens datum i december månad.

Väder 5T_1

Länken till de danska väderstationerna finns på den danska 5T sidan.