Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 Dec

Udbytter i november (AY-udbytter i håndopgravede)

De første udbyttetal for november er nu opgjort. Nedenfor vises AY-udbytterne for alle 11 gårde (håndopgravede parceller som viser det opnåelige udbytte i marken 2015).

Roerne blev sået tidligst i Danmark med en middelsådato den 23. marts og den 4. april i Sverige for 5T-gårdene. De danske 5T-gårde såede mellem den 17. og 27. marts, medens de svenske 5T-gårde såede mellem 27. marts til 17. april. For roer sået inden den kraftige regn og sne sidst i marts blev plantetallet påvirket negativt, men alle gårde nåede mindst 80 % fremspiring.

20151210_fremspiring

AY-udbytterne for 2015 varierer mellem 15,5  og 21,2 ton pr. ha. Alle gårde nåede over 15 ton, 9 af 11 nåede over 18 ton, og en af gårdene over 20 ton.
I gennemsnit for alle gårdene 18,3 ton pr. ha, hvilket er et ton mindre end i 2014.

                                                       AY-udbytter 15. november

20151210_AYudbytter

I 2015 har der været en høj tilvækst i efteråret. I gennemsnit var tilvæksten 4,3 ton sukker fra midten af september til midt i november.

      Sukkertilvækst september til november, ton sukker pr. ha.
20151210_tilvaekst