Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 jan

Resultat sortförsök, del 3

Vi har tidigare skrivit om sortförsöken på 5T gårdarna där Cartoon jämförs med dels Pascalina KWS och dels med Orlena KWS (ny sort 2016). Observera att resultaten för Pascalina och Orlena inte är jämförbara eftersom de provats med Cartoon i två separata försök på flera platser.

I det här inlägget presenteras resultaten från jämförelsen mellan Cartoon och Orlena på fyra platser. Orlena låg inför årets odling 5 %-enheter över Cartoon i sockerskörd (baserat på sortförsöken 2012-2014). I årets sortförsök skiljer det 6 %-enheter i sockerskörd till Orlenas fördel. Sockerhalten ligger 0,3 % enheter över Cartoon. Plantantalet ligger på samma nivå.

I 5T-provningen gav Orlena 5 % respektive 9 % högre skörd än Cartoon på gård 3 Lovisero och gård 5 Hviderup. På båda dessa platser gav sorten klart bättre uppkomst än Cartoon. På platserna 1 Gretelund och 2 Valterlund låg avkastningen på samma nivå för de båda sorterna.

Till skillnad från sortförsöksserien hade Orlena ett högre plantantal i 5T-provningen. I genomsnitt hade Orlena 5000 plantor/ha mer än Cartoon mätt över fyra platser. Orlena gav högst plantantal på alla fyra enskilda platser.

Som medel över alla platser gav sorterna lika många pellar, 6 %. Högst andel fanns på gård nr 3 Lovisero (GO). Här tenderade Cartoon att ge fler pellar än Orlena KWS, 9,5% mot 6,4 %.

Samtliga platser skördades med gårdens maskin. Från varje sort levererades en bil + släp. Fyra prov för renhet, sockerhalt och K+Na togs ut. Fältet behandlat mot bladsvampar som regel två gånger. Renheten stannade på samma nivå för de båda sorterna. Sockerhalten låg liksom i sortförsöksserien 0,3 %-enheter högre i Orlena KWS jämfört med Cartoon.

Plantantal Ca - Or

Sockerskörd Ca - Or

Rotskörd Ca - Or

Sockerhalt Ca - Or

Kommentarer från de enskilda platserna

HN, Gretelund: Orlena KWS har relativtal 99 i sockerskörd jämfört med Cartoon som har relativtal 100 på samtliga platser. Fältet bevattnat. Små skillnader mellan sorterna.

MB, Valterslund: Orlena KWS relativtal 101. Ett fält med perfekt uppkomst för båda sorterna. Torrt med viss vattenbrist i augusti. Små skillnader mellan sorterna.

GO, Lovisero: Orlena KWS relativtal 105. Marssådd med påfrestningar. Klart bättre uppkomst i Orlena KWS. Synbara men övergående symtom av Aphanomyces i 4-6 bladstadiet som sedan försvann. Torrt i augusti men god vattenförsörjning underifrån på fältet.

JM, Hviderup: Orlena KWS relativtal 109. Marssådd med besvärlig igenslamning. Lite lågt plantantal för Cartoon med 79 000 pl/ha och 9 000 pl/ha färre än Orlena KWS. Inga synliga symtom av Aphanomyces. Sammantaget ett klart plus vad gäller skörd för Orlena.

MR, Tofta: Ingen provning på grund av platsbrist.