Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 mar

Årets betfält på Gretelund

Vi träffade Henrik Nilsson på Gretelund igår för att planera försök och demo på 2016-års betfält.

Hur ser årets betfält ut och vad har hänt så här långt?
Fältet är ett av gårdens tyngre med sina 11 % ler. Fläckvis finns områden med betydligt högre lerhalt. Henrik tror att fältet har potential att ge en högre skörd än fjolårets fält men säger samtidigt att han tar allra högst skördar på lätta jordar. Detta är möjligt tack vare att Henrik kan säkra vattentillgången med hjälp av bevattning.

Runt den 20 juli såddes fältet in med oljerättika, 20 kg/ha, innan tröskning. Henrik var inte riktigt nöjd med mellangrödan då den utvecklades långsamt på grund av låg tillgång på kväve. Struktureffekten av mellangrödan blev inte så bra som han hade velat. Fältet plöjdes till 22 cm djup i höstas.

Vad händer härnäst?

Planen är att gödsla med 20 kubik flytgödsel + ca 225 kg NS. Mineralgödselprodukten bredspider Henrik med sin nyinköpta Amazone gödningsslunga. Om det inte går att komma ut med gödseltunnan blir det en NPK-produkt istället.

Efter gödsling blir det såbäddsberedning och sådd. Sorten på 5T-fältet blir Orlena KWS. ”Aphanomycestoleranta sorter är prioritet ett när väljer betsort på fälten runt gården. Vi måste ha det här”, säger Henrik.

IMG_6202
Planer smids inför sommarmötet 8-9 juni.

Försök och demo

Eftersom årets sommarmöte kommer hållas på Gretelund blir det en hel del försök på gården.

Vatten är kanske den faktor som begränsar betodlingen allra mest. Det finns många odlare som skulle ha möjlighet att vattna betorna men som inte gör det idag – här finns mer att hämta. Frågan vi ställer oss är om vi vattnar vid optimal tidpunkt och med optimal mängd vatten? Hos Henrik kommer vi testa att styra bevattningen med hjälp av sensorer som mäter markfukten. Henrik poängterar vikten av att ligga steget före och vattna förebyggande, innan det är torrt.

Jordbearbetning
Henrik har mer och mer gått över till plöjningsfri odling med strip tillage bearbetning till betorna, framförallt på lättare fält med lerhalt under 7-8 %. På grund av detta fältets högre lerhalt har Henrik valt att höstplöja den största delen. En bit har sparats oplöjd för att kunna visa systemet med strip tillage men också för att testa systemet på lite tyngre jord. Henrik har till året införskaffat en ny HE-VA maskin för strip tillage bearbetning. Här görs bearbetningen på våren några dagar innan sådd.

Kalk
På årets 5T-fält ligger tre kalkförsök:

  • Ett äldre försök som kalkades första gången 2011. Årets betgröda blir andra gången som betor odlas efter kalkningen.
  • Nytt försök som hösten 2015 kalkades med kalkstensmjöl och aktiv struktur.
  • Nytt försök där det hösten 2015 lades ut olika doser av kolinblandad kalk.


Grop
På sommarmötet är tanken att vi också ska titta ner under markytan för att se vad som händer under jord. Ett antal olika mellangrödor har odlats i små parceller och det kommer att grävas en grop inför mötet där vi kan studera effekten av mellangrödor, dels på betornas rotsystem men även om den biologiska aktiviteten i marken förändras.