Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

25 mar

Inte mycket värme så här långt

Vi frågade Joakim Ekelöf på NBR hur det går med stocklöpningsförsöket som vi tidigare skrivit om på sockerbetor.nu. Försöket såddes 29 februari, 12 mars och 22 mars med syfte att lära sig mer om stocklöpningsfrekvensen hos olika sorter. Jocke berättar att inga betor är uppe än, fröna från sådden den 29/2 har nu 1 cm lång rot.

Betorna sådda den 29/2 har till dagens datum uppnått 47 vernalisationstimmar och 29 daggrader. Vi vet att den kritiska gränsen för att en beta ska gå i stock är cirka 120-140 vernalisationstimmar beroende på sort. Det totala antalet daggrader en normal odlingssäsong är cirka 2200. Normalt sett tittar de första betorna upp vid 40 daggrader. Sådden den 29/2 har alltså uppnått 1 % av totala antalet daggrader på en säsong men redan 30 % av antalet vernalisationstimmar för att juli måste ägnas åt att dra stocklöpare. Med andra ord har man vunnit lite men tagit stora risker.

Jocke konstaterar att extremt tidig sådd (29/2 och 12/3) inte har gett särskilt många daggrader i relation till antalet vernalisationstimmar. Med andra ord har man inte förlorat mycket av potentialen genom att inte så jättetidigt eftersom det varit så kallt. Sådden den 22 mars ser betydligt bättre ut med runt 10 daggrader och 10 vernalisationstimmar. Det återkommande problemet är att vi aldrig vet när nästa såfönster öppnas. Går det inte att så på två veckor är det ju inte helt fel att redan ha betorna i marken.

Vi önskar alla läsare en Glad Påsk!!

IMG-20160325_1
Sådd med Hushållningssällskapets försökssåmaskin på Gretelund igår. Demonstrationsytorna till sommarmötet är därmed sådda.