Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 mar

Magnus tittar bakåt och framåt

Vi träffade Magnus Rafsten för någon vecka sedan för att summera odlingsåret 2015 och diskutera upplägg för 2016.

Magnus är nöjd med 18 ton socker/ha i AY-skörd i mitten på november (vad som växte i fält, handskördade parceller) och 14,7 ton socker/ha i FY-skörd (vad som levererades till bruket, odlarskörden). Det kan man inte kalla missväxt direkt! Men diffen på 3,3 ton borde det finnas en del att putsa på menade Robert Olsson. Magnus är positivt överraskad att skörden blev så bra som den blev med tanke på att betorna inte såg ut att trivas helt under säsongen.

Som du kanske minns har vi tidigare berättat att det var för blött vid sådd den 11 april, vilket i kombination med en tung såmaskin ledde till viss packning. För att mäta vad packningsskadorna betytt för skörden jämfördes i mitten på november sex rader över såspåren i sex sådrag med alla övriga skördade drag. Sockerhalt och renhet var närmast identiskt men rotskörden låg 9 % eller 1,3 ton socker/ha lägre.

Hur såg det då ut i fält under året? På vintermötet visade Robert den här bilden tagen på Tofta den 16 juni:

MR 20150616_1

I slutet på juli syntes färgskiftningar i fältet samt variation i blastmängd/blasthöjd som berodde på radmyllningseffekter men troligen också på packningsskadorna.

20150731_nygård_4

I oktober hittade vi fläckar med betor som såg ut så här:

20151014_nygård_4

Vi resonerade att det kunde bero på packningsskadorna som gjort det svårt för rötterna att söka sig nedåt. Nematoder misstänkes också varför vi tog jordprover i mitten på oktober och skickade till nematodlabbet. Analysen visar på 3-4 ägg i genomsnitt i fläckarna där vi hittat betor med grenig rotform. Dock är det inte så konstigt att det finns nematoder i ett växande betfält på hösten, nematoderna har haft flera månader på sig att uppförökas. Inför säsongen 2015 togs också prover och då hittades inga nematoder i fältet.

På frågan om det hade varit rätt att vänta med sådden svarar Magnus ”Nej, det kom regn på lördagen och då hade jag fått vänta till nästa såfönster, runt den 17 april. Det hade också kostat skörd”. Det var förvisso inte optimalt när han harvade fast att han väntade och jorden är packningskänslig. I kommande nummer av Betodlaren konstaterar Robert att sådd efter den 10 april kostar skörd. Regressionslinjen för skördar hos tre 5T gårdar med sådd mellan 8-17 april visar att man under 2015 förlorade i snitt 200 kg socker per dag vid utebliven sådd mellan 8-17 april.

Magnus funderar på om det blivit bättre med en lättare såmaskin och kommer därför inte använda samma såmaskin 2016 som ifjol. Tidigare hade han planer på att köpa en egen sättare men den investeringen får vänta till nästa år.

2016-års betfält är på 10 hektar och plöjdes och harvades utan efterharv i oktober under bra förhållanden.

Under 2016 vill vi titta närmare på växtnäring och gödsling- tillför vi tillräckligt med växtnäring vid skördenivåer på 15-20 ton socker/ha? Magnus kommer precis som tidigare att radmylla ProBeta NPK, vilket är det som många försök under åren visat vara det bästa. Det kan dock bli sista året som han radmyllar gödning eftersom han funderar på att köpa egen såmaskin. Tre försök/demo avseende växtnäring planeras hos Magnus:

  • Radmyllning jämförs mot bredspridning med rampspridare
  • Tillförsel av extra fosfor i såfåran
  • Bladgödsling med mangan och bor 3 gånger med intervall på cirka 14 dagar

 

Magnus ska odla Pascalina KWS, samma sort som ifjol. Han kommer även testa Daphna KWS, en treåring som ännu inte finns på sortlistan.