Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 mar

Tidig sådd på Valterslund?

Förra veckan var vi på besök hos Magnus Bengtsson på Valterslund för att planera kommande säsong.

Hur ser årets betfält ut och vad har hänt så här långt?

Totalt kommer Magnus odla 29 ha betor, varav 16 ha på årets 5T-fält där vi mäter parcell- och odlarskördar. Fältet är kört med Roundup i slutet av oktober och kalkat med 4 ton kalkkross från Ignaberga i december. Strax efter kalkningen höstplöjdes fältet. Magnus plöjer ca 50 % i växtföljden då han sällan plöjer innan vete och raps. Normalt höstplöjs allt.

Vad händer härnäst?

Magnus har valt samma sort som ifjol, Cartoon, på grund av problem med Aphanomyces. Ifjol jämfördes Cartoon med Orlena KWS på Valterslund. Skörderesultaten visade att Orlena var likvärdig med Cartoon men Magnus väljer Cartoon eftersom han tycker att den hade bättre uppkomst och såg ut att trivas bättre under våren.

Planen är att lägga 6 ton kycklinggödsel till betorna. Detta kompletteras med knappt 220 kg YaraMila Raps (NPK 17-5-10).  Magnus berättar att han är sugen på att radmylla gödningen men att det inte finns någon entreprenör i trakten med riktigt myllningsaggregat. Istället kommer han mylla gödningen med en Spirit. ”Fördelen är att man inte behöver vara rädd att harva ordentligt, man får  en bra återpackning med Spiriten”, säger Magnus. Betorna sås med en 24-radig Monopill som lejs in.

Förhoppningsvis går det att så tidigare jämfört med ifjol (17 april). Då var begränsningen att det var för blött för att komma ut med kycklinggödseln tidigare. Om vi får en vår som påminner om den ifjol, då det gick att så i mars på många håll, gör vi ett försök med tidig sådd. Magnus kommer då på ett annat mindre fält så halva fältet tidigt och resten när han normalt hade sått. På det aktuella fältet som har behaglig jord är kycklinggödsel kört och därefter har fältet vårplöjts. Hela fältet ska myllas med YaraMila Raps alternativt ProBeta och sås i 2 omgångar.

20160308 Valterslund
Vårplöjt fält där Magnus ska ha betor i år.

Försök och demo 2016

  • Sorten Smilla KWS (den treåring i våra praktiska sortförsök med högst sockerskörd) placeras i ett ytterhus för att jämföra med Cartoon.
  • Precis som ifjol kommer ogräsrutor och bladsvampsrutor läggas ut för att följa effekten av de olika behandlingarna.
  • Två nollrutor för växtnäring (både kycklinggödsel och NPK), eventuellt i kombination med tillförsel av fosfor i såfåran och jämförelse av olika gödselmedel.
  • Under rätt förutsättningar jämförs tidig sådd med ”normal” sådd som beskrivits ovan.

 

Dessa försök/demo är klara, det kan eventuellt bli något ytterligare försök med växtnäring.