Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

25 apr

Aktuellt på Valterslund

I fredags var vi på Valterslund för att kolla läget i fält.

Uppkomsten på Valterslund är generallt bra. De först sådda betorna har ett försprång jämfört med övriga.

Stor beta
Där är fullt utveckade hjärtblad på betorna som såddes den 22 mars. 5T-fältet såddes den 28 mars.

På alla 5T-gårdar lämnas en 10 meter lång x en sektion stor ruta vid varje ogräsbekämpning. Normalt blir det 4 rutor enligt följande: 1) nollruta, 2) 1 behandling, 3) 2 behandlingar, 4) 3 behandlingar. På så sätt kan man följa effekten av de olika behandlingarna och vilka ogräs som finns i fältet.

Magnus markerar sprutruta
Magnus markerar försöksrutor i 5T-fältet inför första ogräsbekämpningen.

Den första ogräsbehandlingen gjordes i lördags. Den planerade dosen var 1,5 Goltix, 0,6 Betanal Power och olja.  På grund av väderomständigheterna skedde ogräsbekämpningen någon dag senare än planerat, vilket resulterade i någon större rapsplanta. Därför höjde Magnus Goltixdosen till 1,75.

Stor raps
Rapsplantor med begynnande örtblad – hög tid för bekämpning!

Nu hoppas Magnus på varmt väder för betornas och andra helgaktiviteters bästa. Förutom betorna är det fokus på honungsört och övriga naturfrämjande åtgärder på Valterslund.