Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 apr

Betsådden avslutad på alla gårdar

Sådden är avslutad på alla 5T gårdar. Vi välkomnar dom två nya tyska odlarna och därmed är det nu 13 odlare som medverkar i projektet. Medelsådatum blev 31 mars i Sverige, 2 april i Danmark och 3 april i Tyskland.

Sådatum alla länder

Mer om årets betsådd:

  • Sådatum på gårdarna sträcker sig mellan 24 mars och 12 april
  • Demo med tidig sådd hos Magnus på Valterslund, 2 ha sådda den 22 mars
  • Demo med tidig sådd hos Jeppe på Hviderup, 10 ha sådda den 18 mars
  • Uppkomsten den 12 april i sortförsöket på Gretelund varierar från 6000 till 70 000 plantor/ha beroende på sort (16 sorter)