Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 apr

Demo och försök på Gretelund

Den 24 mars såddes demonstrationsytorna på Gretelund inför årets sommarmöte. Vad finns det då att titta på för dig som planerar besöka Gretelund 8-9 juni?

Som Joakim Ekelöf skriver om i senaste numret av Betodlaren har NBR blåst liv i växtnäringsfrågorna. Frågan man ställer sig är Behöver betan mer växtnäring när vi ligger på skördenivåer runt 20 ton socker? Inom 5T-projektet kommer NBR i år titta närmare på växtnäring i en gödslingsdemo på Gretelund.

DSC00033
Personal på Hushållningssällskapet gödslar dom olika parcellerna i gödslingsdemon.

I gödslingsdemon studeras skördeeffekten av framförallt N, P och K vid olika givor. Fosfor är intressant eftersom vi vet att upptaget kan hämmas av kall väderlek samtidigt som vi sår allt tidigare. I Finland har försök visat på stora skördeeffekter av en tidig startgiva med flytande fosfor. Ferticare heter den flytande P-gödningen som används i ledet med startgödsling.

Demon har 8 led:

Gödslingsdemo_1

Tanken bakom respektive led och det som vi vill undersöka:

  1. Kontroll
  2. Halv giva jämfört med led 3
  3. Är det skillnad mellan Yaramila Raps och Probeta?
  4. Startgödsling, kontroll till led 5
  5. Effekt av startgödsling med och utan P? (jämför led 4 och 5)
  6. Normal giva
  7. Effekt av kalium?
  8. Radmyllningseffekt?

 

DSC00028
Joakim Ekelöf, NBR sprider ut produkten Zeba som är en majsprodukt som hjälper till att stimulera tillväxten genom att skapa en fuktigare miljö kring gödning och rötter.  

 

DSC00029
Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man anlägger försök. Här dammsugs såhusen innan nytt frö fylls på till nästa parcell i sortförsöket.

Under våren följer uppdateringar om utvecklingen i demonstrationsytorna!