Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

08 apr

Läget på Hviderup – uppföljning av sådden 18/3

Jeppe startade med betsådden redan den 18:e mars. Vädret var bra och fältet torrt i ytan. Vid harvningen redde sig jorden bra och med en harvning åstadkoms en god såbädd. Jeppe valde här att lägga ut gödningen med slungan direkt i tiltan istället för att mylla med Rapiden som han normalt sett gör. Även om såbädden blev bra fanns känslan att det kanske inte var tillräckligt torrt lite längre ner och därför nöjde Jeppe sig med att så drygt 5 hektar vid detta tillfället.

 

IMG-20160318

Övriga fältet kom att sås under påskhelgen. Fältet harvades upp en gång och sedan myllades gödningen med Rapiden innan betorna såddes. Idag den 8 april kan vi konstatera att i den tidiga sådden är ca 15 % av betorna uppe medan dom i sådden den 28 mars än så länge bara har en grodd nedåt, se bilden nedan.

 

20160408

Inte bara betorna har kommit längre i den tidiga sådden utan även några rapsplantor går att finna. Jeppe hoppas kunna vänta med ogräsbehandlingen ytterligare någon vecka för att sen köra Goltix, Fiesta T, Betanal Power och eventuellt Ethosat. I fältet är det normalt sett raps och åkerbinda som är de dominerande ogräsen.