Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 apr

Med fokus på växtnäring

Ett genomgående tema i 5T 2016 är växtnäring. På flera av gårdarna kommer olika gödslingsstrategier och produkter att testas.

Två av tre planerade försök med fosfor i såfåran är nu i marken på svenska sidan. Samma försök finns på tre gårdar i Danmark också.

20160402_P såfåran_1
Lovisero, 20160402: Såmaskin med monterad pump som hanterar flytande gödning samt utrustning för placering av gödningen.

Också ifjol gjordes försök med flytande fosfor i såraden. Då gjorde NBR som i finska försök och lade fosforn ovanpå såraden innan tryckrullen. Det gav inte någon positiv skördeeffekt, snarare tvärtom. Orsaken antas vara att den relativt salta lösningen hamnade för nära fröet, vilket påverkade plantantalet negativt. Dessutom fungerade det dåligt rent praktiskt då gödningen kladdade på tryckhjulet och byggde på jord. Maskinen har därför byggts om i vinter och nu placeras gödningen istället 2 centimeter från fröet. Det ska bli spännande att se vad det ger för resultat.

 

20160402_P såfåran_2
Den flytande varan läggs ut i 150 l vatten/ha via ett rör som svetsats på en liten tand som sitter fast på sidoplåten bakom billen.

Det är gammal kunskap att radmyllad Probeta NPK är den gödslingsstrategi som ger högst skörd. Av praktiska skäl är det dock väldigt få odlare som radmyllar gödning. Försöket ”Allt eller enkelt” visade på mycket stora skördeeffekter av radmyllad Probeta ifjol. Effekten varierar mellan åren men kanske är nyttan större när vi sår allt tidigare? NBR vill ha färska försöksresultat i ämnet och gör nya försök där radmyllad Probeta jämförs med bredspridd.

Göran på Lovisero radmyllar normalt inte gödning men har möjlighet att göra så genom att leja in tjänsten. Frågan är vad som ger mest pengar över? Det vill Göran och vi undersöka och därför jämförs i år bredspridd Probeta 105 kg N med radmyllad Probeta 95 kg N. Den 4 april såddes försöket, sorten är Cartoon.