Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 apr

Status i fält

Betorna sådda den 24 mars börjar titta upp på Gretelund, knappt en beta per meter är uppe och många står precis i markytan. Kanske känns det bra för Henrik att inte fler är uppe med tanke på dom kalla nätterna de senaste dygnen. Igår natt var det -3 ºC på Gretelund men betorna ser inte ut att ha tagit skada. Generellt tål betan mer än vad vi tror och det är ovanligt att betor fryser bort.

En beta är som mest känslig i uppkomststadiet innan den fält ut hjärtbladen och det krävs mellan -5 och -9 ºC för att den ska frysa bort. Om en planta är frostskadad blir blandkanterna svarta cirka 2 dygn efter frostnatten. Om det uppkommer skador sker så främst på fältets låga partier.

Än så länge är fältet i princip helt fritt från ogräs, Henrik planerar att göra första ogräsbehandlingen under nästa vecka.

DSC00119
2016-04-12: Så här långt komna är de första betorna på fältet.

NBR har räknat uppkomsten i sortförsöket och konstaterar att plantantalet varierar mellan 5 000 och 70 000 plantor per hektar beroende på sort.

DSC00109
Noggrann syn av uppkomna betor.