Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

20 maj

Hög tillväxt på Österlen

Här kommer en kort lägesrapport från Valterslund:

Tillväxten är fortsatt bra. Magnus säger att tillväxten på våren normalt är lite långsammare på Österlen. I år får man dock säga att tillväxten varit lika bra som på de bästa platserna i övriga Skåne.

150618 betor 1

Ogräseffekterna har varit mycket bra så här långt. Den tredje behandlingen gjordes idag med blandningen 1,5 Goltix + 0,6 Betanal Power + 0,15 Ethosat + 1,0 Fiesta T + Olja. Det är framförallt snärjmåra och åkerbinda som är problemogräs.

Det är mycket intressant med de obehandlade rutorna. I den obehandlade rutan finns mycket stor raps, åkerbinda, trampört och snärjmåra.

160518 Ingen beh
Ogräsflora i nollruta utan någon ogräsbehandling.

I rutan där den första behandlingen är utförd finns framförallt åkerbinda och snärjmåra. En iakttagelse av detta är att den första ogräsbehandlingen har haft mycket bra effekt mot framförallt raps men också trampört.

160518 en beh
Mycket åkerbinda och snärjmåra i rutan med en behandling.