Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 maj

Nu växer det så det knakar

Förra veckan var det svårt att få några vårkänslor men nu har värmen äntligen kommit!

I måndags besöktes alla de danska gårdarna och vi kan konstatera att det generellt ser bra ut i betfälten. Betornas storlek varierar lite mellan de olika såtidpunkterna men det var möjligt att hitta betor med första örtbladet på alla gårdar.

Plantantalet ligger kring 85 000 plantor/hektar hos alla gårdarna. Några av 5T odlarna noterar att bestånden är lite ojämna då alla betor inte än är uppkomna medan andra haft problem med möss eller sniglar. Flera av gårdarna har kört första ogräsbekämpningen och 3 utav 6 gårdar har kört med Command (=Centium) innan uppkomst. Betorna ser inte ut att ha påverkats av Command.

IMG_0531
Jordtemperatur hos Poul Bille i måndags eftermiddag (2 maj). Termometern visar 16,8 grader.

I måndags låg jordtemperaturen kring 16-17 grader på 6-7 cm djup. Värmen och solen är bra för betorna och flera av odlarna förväntar sig att betorna har två örtblad i slutet på veckan. Många planerar att köra andra ogräsbehandlingen i slutet på veckan.

Också på svenska sidan har det hänt mycket i fält senaste dagarna!

IMG-20160506 Hviderup
Hviderup den 5 maj.

IMG-20160506 Gretelund
Gretelund den 5 maj.