Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

27 maj

Studiebesök hos svenska 5T-odlare, del 1

Onsdagen den 18 maj var dom danska 5T-odlarna på besök hos två av dom svenska 5T-odlarna.

Dagen startade på Hviderups Gods med förmiddagsfika och att godsägare Gustaf Ramel berättare om godsets intressanta historia. Hviderup är nära 400 år gammalt och har varit i familjen Ramels ägo så gott som hela tiden.

IMG_9640
Jeppe Mårtensson hälsar välkommen.

Jordbruket omfattar 771 ha med 112 ha betor 2016. I övrigt odlas höstvete, maltkorn och raps. De senaste 20 åren har omfattande arealer dränerats och grundkalkats, pH har i snitt höjts från 6,5 till 7,5. All mark plöjs förutom efter och före raps. Betorna skördas med en självgående Holmer som samägs med två andra gårdar.

IMG_9646
Godsets maskinpark studeras.

Årts betfält

Gödningen har nedbrukas innan sådd med en Rapid. De första betorna såddes den 18 mars och var sorten Orlena KWS. Dessa betor har till dags datum uppnått cirka 115 vernalisationstimmar enligt den engelska tillväxtmodellen som NBR använder i år. Beroende på sort, sätter betorna fröstockar vid 120-140 vernalisationstimmar. Vi ska dock inte förkasta gammal kunskap som säger att vernalisationsprocessen backar tillbaka vid minst 4 dygn i sträck med temperaturer över 20 grader. Det ska bli spännande att följa hur många stocklöpare det blir i fältet.

Majoriten av betorna är sådda 24-25 mars och hittills är det gjort två ogräsbekämpningar, vilket normalt räcker då det är lågt ogrästryck. Generellt är det stora problemet Aphanomyces och därför har Jeppe valt att främst odla sorten Cartoon från Syngenta som har god tolerans mot rotbrandsvampar. I år har det dock inte varit några större problem med rotbrand på grund av den kyliga väderleken under uppkomstperioden.

IMG_9650
Visning av betfältet där de tidigast sådda betorna syns i bakgrunden.

I nästa inlägg skriver vi om Gårdstånga Nygårds betodling som bygger på ett strip tillage koncept.