Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

30 maj

Studiebesök hos svenska 5T-odlare, del 2

Eftermiddagen spenderades i nordöstra Skåne hos Henrik Nilsson på Gretelund. Den 8-9 juni håller vi sommarmöte här och vi hoppas såklart på många besökare!

Gården drivs av Henrik tillsammans med sin bror som är tredje generationen på gården. Totalt brukas 1100 ha åker, varav 114 ha betor (2016). Största delen av åkermarken består av sandjordar och potatis är den ekonomsikt viktigaste grödan. Man har ett eget potatislager med kapacitet att lagra 2000 ton potatis. Förutom potatis odlas sockerbetor, vete, korn, raps, majs och morötter. Bevattning är en nödvändighet på sandjordarna och gården har totalt 19 bevattningsmaskiner.

Gården har också en omfattande grisproduktion med 2200 suggor och uppfödning av 52 000 slaktsvin. Totalt sprids årligen 30 000 ton svinflyt.

IMG_9688
Henrik vid den nya linjärbevattningen

DSC00268
Årets betfält

Betodlingen

Henrik har praktiserat plöjningsfri odling på de lättare jordarna de senaste 12-13 åren för att undvika vinderosion. Årets betor är sådda 24-28 mars. Aphanomyces är ett stort problem och sorter väljs därefter.

Under besöket berättade Henrik om sina tankar och framtidsplaner för betgrödan:

  • Utveckla strip tillage konceptet med placering av gödning
  • Dra större nytta av mellangrödor med nya arter och blandningar
  • Utöka till 6 år mellan betor i växtföljden
  • Bli bättre på att lagra betor
  • Bättre bekämpning av åkerbinda som uppförökas i potatisodlingen

 

Henrik anser att det är möjligt att nå 20 ton socker per hektar 2020 och är glad att vara med i 5T-projektet som hjälper honom att utveckla betodlingen.

DSC00251
Danskarna tycker det är spännande med Henriks nyförskaffade strip-till maskin från danska tillverkaren HE-VA.

 

IMG_9668
5T-fältet – fina betor men också stora åkerbindor

DSC00272
Visning av försöket ”Allt eller enkelt” på 5T-fältet