Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

20 jun

Sommarmötet på Gretelund i bilder

Som vi skrivit på sockerbetor.nu är vi mycket nöjda med den stora uppslutningen från odlare och andra i branschen på vårt sommarmöte den 8-9 juni. För den intresserade kommer här fler bilder från mötet:

Gretelund 20160609 - 37
Vi brukar ha tur med vädret – så även i år! Betorna nära radtäckning på 5T-fältet.  

Gretelund 20160609 - 5
Jens Blomquist pratar om oljerättika som mellangröda och betydelsen av mycket daggmask i jordprofilen. 

Gretelund 20160609 - 10
Bilden visar jordprofilen på Gretelund – halmsulan syns efter plöjning.

Gretelund 20160609 - 15
Frida Thorstensson, Nordic Sugar visar att det finns ett tydligt samband mellan Centium dos och grad av vitfärgning.

Gretelund 20160609 - 20
Betor sådda i diamantform innebär att det är samma avstånd till varje beta vilket optimerar markutnyttjandet, det vill säga varje beta har lika stor plats att utvecklas på innan den får konkurrens av ”grannen”. Det innebär också att betorna kommer nå full marktäckning snabbare än i ett konventionellt system.  

Gretelund 20160609 - 22
Robert Olsson, NBR och Anders Rydén, Nordic Sugar visar Grimmes nya betsättare som kan sägas vara en modern konventionell betsättare.

Gretelund 20160609 - 25
Henriks nyinköpta djupluckrare av märket HE-VA som används i strip tillage-konceptet på gården. Maskinen bearbetar cirka 25 cm under betraden samtidigt som växtrester sparas mellan raderna för att undvika vinderosion.

 

Gretelund 20160609 - 26
Henrik kommer använda gödningstanken fram på traktorn för gödningsplacering i samband med strip-till bearbetningen.

Gretelund 20160609 - 29
Lars Wadmark, Nordkalk pratar om kalk tillsammans med Åsa Olsson, NBR och Birger Olsson, Nordic Sugar. Senaste forskningen visar att även kalkning på jordar med höga pH-värden höjer betskörden.

Gretelund 20160609 - 31
I växtnäringsdemon syns tydliga effekter av radmyllning. Ledet till höger är radmyllad Probeta NPK jämfört med bredspridd Probeta NPK till vänster.  

Gretelund 20160609 - 32
I försöket Allt eller enkelt syns ännu större radmyllningseffekt. Ledet till vänster är ”Allt” och radmyllat med Probeta NPK och ledet till höger är ”Enkelt” med bredspridd kväveprodukt.  

Gretelund 20160609 - 34
Här har plantornas blast skurits av dagen innan mötet för att illustrera den kraftiga vattentransporten från rot till blast som sker i betan.