Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

21 jun

Vad betyder mest för skörden – sådatum eller tillväxthastighet?

5T-odlarna i Sverige och Danmark blev under våren ombedda att dokumentera när deras betor har fyra lika stora blad, det vill säga när två örtblad har samma storlek som hjärtbladen.

4bladsstadie
Bild 1: Hviderup (SE) den 5 maj
Bild 2: Lovisero (SE) den 9 maj
Bild 3: Pugerupgaard (DK) den 9 maj
Bild 4: Eskemosegaard (DK) den 9 maj.

Bilderna 3 och 4 har kommit lite längre i utvecklingen än 4 lika stora blad.

Bakgrunden till att detta dokumenterades är att en av de danska 5T-odlarna har noterat datumet då betorna har fyra lika stora blad de senaste 20 åren. Kombineras denna information med hans skördedata är det tydligt att tidpunkten för fyra lika stora blad har större betydelse för skörden än sådatumet.

En förklaring kan vara att ju snabbare plantan sätter sina första örtblad, desto tidigare kan betan utnyttja solljuset vilket i sin tur leder till högre skörd. Detta tycker vi är intressant och därför har vi beslutat att undersöka om det är möjligt att se samma tendens på alla 5T-gårdar.

Nedanstående tabell visar datumen för sådd och ”4 lika stora blad” (notera att vi normalt kallar det betans 2-bladstadium med två utvecklade örtblad).

Tabell 4 lika stora blad

Tabellen visar att de svenska odlarna sått betorna tidigare än de danska och tyska 5T-odlarna. Däremot visar datumet för fyra lika stora blad att de danska och tyska betorna haft bättre tillväxt jämfört med de svenska eftersom detta stadie uppnåtts tidigare. Det visar att det är mycket viktigt att så tidigt i Sverige för att få alla möjligheter till snabb tillväxt och hög skörd.

I höst kommer vi följa upp med skördedata. Ett år räcker naturligtvis inte för att dra några slutsatser om samband mellan sådatum, tillväxthastighet och skörd men kan vara nog så intressant ändå.