Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 jul

Studiebesök hos svenska 5T-odlare, del 3

Dom danska 5T-odlarna var på besök i Sverige den 18 maj och bland annat gjordes ett mycket uppskattat besök på Gårdstånga Nygård där driftsledare Josef Appell berättade om gårdens strip till koncept i betodlingen.

DSC00244
Ett glatt gäng trots snålblåst den 18 maj. Josef Appell står näst längst till höger i bild.

Höstvetehalmen hackas vid tröskning och utjämnas sedan med en fingerharv i 45 graders vinkel. Därefter görs en bearbetning med en Strip-cat maskin – en pinne bearbetar till 15 cm djup över den kommande betraden. Samtidigt placeras PK med pinnarna på maskinen. Allt detta görs på hösten.

När våren kommer har man bytt ut pinnen mot en mindre gåsfot och kör över fältet en andra gång – på så sätt skapas en såbädd (3-4 cm). Gödning placerades i samband med bearbetningen. I samband med sådd lades 2 kg/ha Slux direkt över raden. RTK-teknik används för att kunna komma tillbaka till samma körspår.

DSC00246
Det är viktigt att avlägsna skörderester från betraderna på hösten för att lyckas med etableringen.

En vecka efter sådd kördes Roundup. Till och med den 18 maj hade två konventionella ogräsbehandlingar gjorts. Sniglarna är en rälig fiende enligt Gustaf Ramel och därför har snigelgiftet för säkerhets skull fyllts på en gång.

DSC00242
Bra bestånd med jämnstora betor den 18 maj. 

För att konceptet ska lyckas krävs en god markstruktur och Josef på Gårdstånga Nygård har under många år utvecklat ett plöjningsfritt odlingssystem med fasta körspår och direktsådd. Han är väldigt nöjd med att ha lyckats skapa en bra miljö för maskar och mikroorganismer som hjälper till med dränering och att tillföra luft till marken. Ogräsfloran har också förändrats sen man lade om till plöjningsfri odling. Josef berättar att det mest är snärjmåra och raps som är problemogräs nuförtiden.

En viktig lärdom är att det på styvare jordar krävs en höstbearbetning för att ta bort halmen från betraderna och på så sätt påskynda upptorkningen på våren.

Gårdstånga_3
Bild tagen 28 juni på Gårdstånga Nygård.

Gårdstånga_1
Ola och Birger är nöjda med den fina rotformen.

Läs mer om strip tillage i senaste numret av Betodlaren (nr 2, 2016) som innehåller en intervju med Josef Appell. Här presenteras också NBR:s försöksresultat från en försöksserie på 3 år om olika etableringsmetoder.