Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 jul

Vernalisation 2016

Joakim Ekelöf på NBR har sammanställt vernalisationen för stocklöpningsförsöket. Vernalisationstimmar ackumuleras till och med juni månad så nedanstående är så kallat slutresultatet för året. Om den engelska modellen som använts har rätt så bör de flesta odlarna klara sig väl.

Enligt modellen kommer det föga förvånande bli väldigt mycket stocklöpare i första sådden (29 februari), en bra spridning mellan sorterna i andra sådden (12 mars), kanske några sorter med mycket stock i tredje sådden (22 mars) och inga problem i sista sådden (29 mars).

NBR har lagt extra krut på andra sådden med fyra upprepningar för att lära sig mer om hur sorterna beter sig och vilka som är känsliga. Anledningen är att sådd i andra veckan i mars normalt innebär att tillräckligt många sorter, men inte alla, sätter stocklöpare. Optimalt vill man hitta brytpunkter för när olika sorter går i stock.

Redan nu finns det en del stocklöpare i försöket. Än så länge är det bara första sådden som sticker ut med mycket stocklöpare. Detta gäller bortsett från Daphna KWS som har många stockar i alla sådder.

Vernalisation
Vernalisationen beräknas med en formel som baseras på temperaturdata från en väderstation. Olika betsorter har olika krav på antalet ”vernalisationstimmar” för att gå i stock. För känsliga sorter tror vi att gränsen ligger kring 120 och för mindre känsliga sorter runt 140.

Robert Olsson, NBR rapporterar att det i den tidiga sådden på Hviderup (sådatum 18 mars) finns runt 200 stocklöpare per ha i Daphna KWS. Kudo och Orlena KWS är i stort fria från stockar.