Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 aug

Fältbesök på Gretelund

I tisdags hälsade Anders Rydén, Nordic Sugar på hos Henrik på Gretelund. Hur ser det då ut i årets betfält?

Strip till v.s. plöjning

Årets betfält är till största delen höstplöjt men på en bit gjordes bearbetningen med strip-till teknik. Vid sådd upplevde både vi och Henrik att det inte blev riktigt bra såbädd så sådden flyttades fram ett par dagar jämfört med i den plöjda delen. Detta till trots har betorna i strip-till delen sett otroligt bra ut under hela växtsäsongen och till och med legat före i utvecklingen. Henriks och min gissning är att det är här skörden blir störst i år.

20160823_115723
Beta uppgrävd den 23 augusti i strip till ledet. Rejäl rot med fin rotform.

Bevattning

Hur länge ska man bevattna ett betfält utan att det drabbar sockerhalten?

Detta är en högst relevant fråga som vi egentligen inte har svar på men enligt gamla erfarenheter är det positivt att hålla betorna med vatten även under augusti – september. Idag vattnas fältet igen då fuktighetsmätare placerade i fältet visar att det behövs vatten. Totalt har fältet vattnats 5 gånger med ca 20 mm/gång.

Att betor kan plocka upp vatten djupt nere i jorden är känt och illustreras bra på bilden nedan. Bilden är tagen i den grop vi grävde i våras och man ser tydligt hur fuktigt det är kring roten medan det är väldigt torrt runtomkring.

 

20160823_115315

Provgrävning

Den 15 augusti visade provgrävningen att rotskörden låg på 76 ton/ha. Frågan är vad det blir den 15 november när den riktiga skörden görs? Tittar vi tillbaka på äldre försök ser vi att tillväxten 15 augusti-15 september ligger på ca 600 kg/dag eller 16-18 ton för perioden. Tillväxten 15 september- 15 november ligger nog på cirka hälften, dvs detta också 16 ton för perioden. Då skulle Henrik landa på ca 110 ton/ha i mitten av november vilket tillsammans med en bra sockerhalt (18%) kan ta skörden upp mot de 20 tonen.

 

Nästa års betfält

På nästa års tilltänkta 5T-betfält växer det nu en fin och väletablerad oljerättika. Denna såddes tidigt efter konservärtor vilket gör att kväve finns i marken och mellangrödan får en bra start som ses på bilden nedan. Fältet är relativt lätt med låg lerhalt vilket gör att en rejäl mellangröda förutom struktureffekt också ger ett bra skydd mot vinderosion till våren.

20160823_105221