Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 sep

15,7 ton socker i genomsnitt i september

I mitten på september handskördades parceller på alla 5T gårdar (AY-skördar). I genomsnitt var sockerskörden 15,7 ton/ha, vilket kan jämföras med 14 ton 2015 och 16 ton 2014. 8 av 13 platser har potential att nå 20 ton socker/ha tills vi skördar nästa gång, i mitten på november. Inte så pjåkigt!

20160915-sockerskoerd-xlsx

  • Rotskörden varierade mellan 80-99 ton/ha och sockerhalten låg på mellan 16,5-18,7 %.
  • Tvärt emot vad många kanske tror så har tillväxten varit över medel under perioden 15:e augusti till 15:e september.
  • Det är torrt eller mycket torrt på alla platser.
  • Gretelund (nr 1 i diagrammet) är den enda gården som vattnar betorna.
  • Sockerhalten var signifikant högre i Tyskland jämfört med Sverige och Danmark.