Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 sep

Markträff på södra Falster hos Jens Erik Pedersen

Den 6 september arrangerades en markträff på 5T gården Lolleseje hos Jens Erik Pedersen. Representanter från Nordic Sugar, NBR och DLS var på plats. Sammanfattningsvis var det en intressant eftermiddag med bästa sensommarväder.

20160906_jepIMG_9944
Jens Erik (till höger i bild) berättar om företaget och vilka insatser han gjort i betfältet hittills.

Danska NBR deltog på mötet och pratade om 5T-projketet och bladsvampsbevakningen i sommar/höst. Rådgivare på DLS och danska Nordic Sugar berättade om intressanta försök och demoodlingar som gjorts inom ramen för projektet ”IPM i roer”.

Bladsvampsbekämpning var ett huvudtema för dagen. Försöksresultaten visar att man får bäst effekt vid höga vattenmängder och att det finns stora sortskillnader i angreppsgraden av bladsvampar, framförallt vad gäller mjöldagg och rost. Olika sprutstrategier mot bladsvampar diskuterades också.

20160906_jtt_IMG_9954
Demonstration av olika spruttekniker i bladsvampsbekämpning.

 

20160906_sorter_IMG_9962
Olika angreppsgrad av bladsvampar i de olika sorterna.

Ogräsbekämpningen har varit svår att lyckas med på grund av mycket stor förekomst av trampört. På markträffen kunde man se intressanta effektskillnader vid användning av Centium i olika doser.    

20160906_vejpileurt_IMG_9955
Stor förekomst av trampört.