Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

31 okt

Herbicidtoleranta betor inte långt bort

I det här inlägget sammanfattar Desirée Börjesdotter på NBR det viktigaste från hennes station på höstmötet:

Conviso Smart är ett koncept med herbicidtoleranta sockerbetor i kombination med ett lågdosmedel (ALS-hämmare). Tanken är att tidpunkten för ogräsbekämpningen inte ska vara lika avgörande för resultatet och att färre sprutningar behövs för en effektiv ogräsbekämpning. Samtidigt kommer möjligheten till kontroll av gamla vildbetor att öka.

Sedan vi sågs i juni har herbiciden Conviso One från Bayer Crop Science blivit godkänd i Sverige som andra land i Europa. Två sortkandidater från KWS ligger i officiella försök första året 2016. KWS är tydliga med att sorterna inledningsvis inte riktigt kommer kunna konkurrera med konventionella sorter vad gäller avkastning. Detsamma gällde de första nematodtoleranta sorterna på marknaden men efter år av förädling är dagens nematodtoleranta sorter jämförbara med konventionella sorter.

En resistensstrategi för växtföljden kommer vara ytterst viktig när herbicider med samma verkningsmekanism som används i stråsäden, även kommer att kunna användas i sockerbetorna. Samtidigt kommer kontrollen av eventuella stocklöpare i Conviso Smart sorterna bli enormt viktig eftersom de också tål ALS-hämmare och därför blir svårare att bekämpa kemiskt. Planen från Bayers sida är att genom en rekommendation för hela växtföljden kunna säkra fortsatt goda effekter på ogräsen.

gretelund-2016-10-19-4
Desirée Börjesdotter, NBR berättar om möjligheter och utmaningar med herbicidtoleranta betor.